Første gradering i Norge

Søndag 7. mai ble tidenes første Nunchaku-do gradering gjennomført i Norge, og det var en godt forberedt gjeng som prøvde seg til gul stripe.

Graderingen startet med grep hvor utøverne skulle prøve å ta flest mulig grep på 30 sekunder. Her klarte alle godt over kravet på 30, selv om ingen var i nærheten av 108 som ble beste resultat i grip konkurransen i EM. Utøverne viste så grunnlag før en og en gikk link kata 1. Kravet til gul stripe er under fem feil, noe alle klarte. Så var det tid for freestyle, hvor alle skulle vise det de kunne av teknikker. Her imponerte Joyce med en selvkomponert freestyle til musikk. Til slutt gikk alle to kamper.

Alle besto graderingen med glans og vi gratulerer: Joyce, Fredrikke, Edvin og Kristoffer med gul stripe i Nunchaku-do.

Alle som var med på Nunchaku graderingen
Fellesbilde av utøvere og sensorer ved nunchakugraderingen
Joyce og Edvin som går nunchaku kamp
Her viser Joyce og Edvin frem hva de er gode for i nunchakukamp
Fredrikke og Kristoffer som går Nunchaku kamp
Fredrikke og Kristoffer gir alt de har