Gradering

Vi avholder gradering på Rud på lørdag 9. februar for alle som er klare for gradering.

Alle som er klare for å gradere har muligheten nå på lørdag. Vi starter opp fra klokken 12 og tar en gjennomgang av pensum før graderingen starter klokken 13. Vi regner med å holde på til ca. 14. Møt gjerne opp i god tid ettersom vi starter fra klokken 12. Graderingen koster kr. 200,-.