Graderingsseminar

Søndag 12. oktober fra kl. 12.00 til kl. 15.00 holder vi seminar med spesielt fokus på graderingspensum. Vi inviterer derfor alle våre medlemmer til å delta. Vi kommer til å gå igjennom pensum for alle belter, og det vil bli mulighet for å ta merker.

Pris for seminaret er 250 kr og betales til konto 1201.46.52599, merkes med navn og «Graderingsseminar». Meld deg på seminaret på dette skjemaet. Merk av for graderingsseminar.