Nunchaku-do for første gang i Norge

I flere år har nunchaku vært et høydepunkt for utøvere fra Hwa Rang som har dratt på sommerleir i Danmark. Nunchaku er en svært underholdende og ikke minst utfordrende sport hvor man særlig får testet koordinasjonen. Etter å ha prøvd nunchaku på sommerleir et par år, bestemte vi oss for å få nunchaku til Norge.

Under sommerleiren 2007 pratet vi mye med den nederlandske nunchakumesteren Miquel «Michi» Fransen. Han har tidligere innført nunchaku i Danmark og har lang erfaring innen nunchaku. Han ville gjerne hjelpe, og vi ble enige om en strategi for innføringen.

Det første målet er å få startet opp faste treninger, og få en liten gruppe som trener fast. Vi satser så på å få besøk av Michi rundt juletider for å lære nye teknikker, og fremme interessen for nunchaku i Hwa Rang. Michi vil så komme tilbake mot slutten av 2008 for å gradere å gjennomføre gradering samt et trenerseminar. De som gjennomfører seminaret vil få trener-b lisens, noe som gir rettigheter til å gradere andre opp til grønt belte. Dette vil gi et godt grunnlag for videre spredning av sporten.