Regler for poenggivning av konkurransekata

Det kan være mange ting å tenke på når man går konkurransekata og det er ikke alltid så lett å huske hva man blir trukket i poeng for. Her er derfor en liste over hvilke feil dommerne ser etter og hva det gir i trekk.

Når en dommer bedømmer en kata starter han eller hun med å sette en utgangspoengsum. Denne fastsettes på grunnlag av hvor fort utøveren har gått, hvor harde teknikkene er, utøverens utstråling og overordnet inntrykk. Den høyeste mulige utgangspoengsummen man kan oppnå er 10.

Dommeren trekker så i fra alle feil han har notert seg underveis i kataen. For de minste feilene trekkes 0,1 eller 0,2 poeng, for mellomstore feil trekkes 0,5 og for store feil trekkes ett poeng. Hvis utøveren gjør en veldig stor feil, som for eksempel å gå feil teknikk underveis i kataen stoppes utøveren umiddelbart og får tildelt null poeng.
Her er en liste over feil og hva man får i trekk:

Trekk Feil
0,1 0,1 i trekk:
0,1 Å ikke holde nunchakuen i enden (gripefeil)
0,1 Strekker ikke ut armen under et slag
0,1 Liten nøling underveis i kataen
0,1 Slaget er ikke rettet mot målet
0,1 Helen opp fra gulvet
0,1 Å ikke se når man skifter retning
0,1 Å starte på feil sted
0,1 Å ikke komme tilbake på plass
0,2 0,2 i trekk:
0,2 Manglende kontroll-hånd
0,2 Nunchakuen henger ikke stille etter air stop
0,2 Ingen klikk på andre forroverslag
0,2 Ikke fri topp på nunchakuen under tzuki
0,2 pluss/minus 22,5 grader feil retning på slaget
0,2 Nunchakuen ikke grepet umiddelbart
0,2 Liten uballanse
0,2 Ekstra eller manglende kiai
0,2 Ekstra eller manglende slide
0,2 Tydelig feil fotstilling
0,2 Ikke bukke ved start eller slutt
0,5 0,5 i trekk:
0,5 Bom
0,5 Pluss/minus 45 grader feil retning på slaget
0,5 Kontrollsnurr på feil side
0,5 Å gjøre en godkjent teknikk på nytt
0,5 En del av nunchakuen er nær bakken
0,5 Glippe taket på en ende av nunchakuen
0,5 Uballanse
0,5 Ekstra eller manglende pause
0,5 Nunchakuen ruller av overarmen
0,5 Åpne med føttene i feil rekkefølge (høyre/venstre i stedet for venstre/høre)
0,5 Mumling
0,5 Snakke med publikum
0,5 Å starte før det har blitt gitt signal
1,0 1,0 i trekk:
1,0 Ikke gjøre på nytt en feil teknikk
1,0 Mer enn 45 grader feil retning på slag
1,0 Ekstra eller manglende kontrollsnurr
1,0 Nunchakuen flagrer ukontrollert i lufta
1,0 Flytte feil fot
1,0 Å gjøre et feil skritt
1,0 Stor uballanse
0,0 Diskvalifikasjon
0,0 Mer enn fem bom
0,0 Begge nunchakuendene treffer bakken
0,0 Omstart
0,0 Hoppe over en del av kataen
0,0 Gjøre veldig mange feil
0,0 Gå kataen i feil retning
0,0 Ta i bakken med en hånd
0,0 Banning / feil holdning / upassende oppførsel
0,0 Nøle lenge underveis i kataen
0,0 Bruk av smykker, feil antrekk eller bruk av bandasjer uten tillatelse
0,0 Nunchakuen blir ødelagt