Gradering i Nunchaku

Nunchaku er en ny sport i Norge, og frem til nå har det ikke vært mulig for norske utøvere å gradere uten hjelp fra utlandet. Matias, Erik og Anna har nå tatt trener B-lisens. Det vil si at vi har rett til å gradere andre opp til grønt belte.

Beltesystemet

I Nunchaku er det seks graderinger opp til grønt belte. Man starter på hvitt, så følger gult, oransj og grønt, hver med en stripegradering i mellom. Etter grønt kommer: blått og brunt før svart. Selv om vi på nåværende tidspunkt bare kan gradere andre opp til grønt belte, regner vi med å ta en ny lisens som gir rett til gradering opp til svart innen behovet melder seg.

Krav

Ønsker du å være en av de første med en grad i Nunchaku i Norge? Da må du komme jevnlig på trening. Det er også en forutsetning at du har egen nunchaku og at du øver litt hjemme. Vi regner med å avholde den første graderingen i Norge rundt påsketider. Detaljert pensum og krav til gradering vil komme senere.