Nye treningstider og lokaler

Vi har flyttet til nye og bedre lokaler og har også fått bedre treningstider.

Vi flytter sammen med Hwa Rang taekwondo inn i Kamphuset på Rud. Adressen er Løxaveien 5. Her trener vi i en sal tiltenkt judo, krav maga og nunchaku. Lokalet er under utbygging, men treningen er allerede i full gang.

Utover høsten og våren neste år når lokalene er ferdigstilt og medlemsmassen til nunchaku øker noe, kommer vi til å vurdere å utvide treningstilbudet. Foreløpig er de nye treningstidene onsdag fra klokken 18.00 til 19.30. Da er det lagt opp til instruktørstyrt trening den første timen og deretter en halv time åpen matte med en instruktør tilgjengelig.