Om Nunchaku

Historie

Nunchaku er et våpen som stammer fra Okinawa i Japan. Det er den dag i dag et mysterium hvordan den ble oppfunnet, men man tror at den stammer fra et arbeidsredskap. De innfødte på Okinawa tok i bruk nærkampteknikker og våpen som Nunchaku, sai og bo da de i 1429 ble nektet av kongen å bære våpen. Dette utviklet seg til det vi i dag kjenner som karate og kobudo.

Under andre verdenskrig var en stor gruppe amerikanske soldater stasjonert forskjellige steder i Japan. For å få tiden til å gå var det mange som prøvde ulike kampsporter. Flere av disse startet egne kampsportklubber da de kom tilbake til USA. På denne måten ble kampsportene, og dermed også Nunchaku spredt ut i verden.

Tidlig på 80-tallet begynte nederlenderen Milco Lambrecht og andre kampsportutøvere å utforske muligheten for å utvikle en ny sport basert på nunchakuen. Målet var å skape en nunchaku som gjorde kamper mellom to motstandere mulig. Nunchakuen måtte være i et såpass fast materiale at den holdt seg rett, samtidig som den ikke kunne være for hard. Lambrecht og teamet hans lyktes endelig i 1985 da den første «safety-nunchakuen» ble produsert. Denne var laget av spesialdesignet hard skumgummi med en sterk PVC kjerne og et nylontau til å knytte de to delene sammen.

Utbredelse

Nunchaku-do ble i årene som fulgte en populær sport i Nederland, og det tok ikke lang tid før sporten spredte seg til landene rundt. Allikevel tok det lang tid før Nunchaku-do fant veien til Norge. Det første treningstilbudet ble opprettet i 2007 og sporten er fremdeles på et tidlig stadie i landet.

Pensum

  • Gult belte
  • Oransj belte
  • Grønt belte

Pensum for 6. - 3. kyu
Last ned pensumark


  • Blått belte
  • Brunt belte

Pensum for 2. - 1. kyu
Last ned pensumark


  • Svart belte

Pensum for svart belte 1. dan
Samme pensum som til svart stripe.

 

Kumite

Kumite er det japanske ordet for kamp. Nunchaku-do har utviklet en veldig god konkurranseform for kamp som både er gøy å holde på med og som er veldig publikumsvennlig. Hver av utøverne bruker godkjent nunchaku (av forholdsvis mykt materiale) og hjelm. Målet er å score flest poeng ved å treffe den andre først. Dette krever at man har veldig god teknikk, ettersom man før hvert poenggivende slag må utføre minimum to håndbytter uten avbrudd. Hver kamp varer i 2,5 minutter eller første til å få seks poeng. Ettersom det er en fordel med god rekkevidde er klassene oppdelt etter høyde og ikke vekt.

Kata

En kata er en serie forhåndsbestemte teknikker som skal utføres i en gitt rekkefølge i et gitt mønster av bevegelser. Man går kata som en del av gradering eller i konkurranse. Alle kataer fra hvitt belte (6. kyu) til og med svart belte (5. dan) er laget av Raphaël Thé, René de Jong og Milco Lambrecht. Disse er laget for å brukes hovedsaklig i forbindelse med gradering. Det er også laget to konkurransekataer. Man blir bedømt etter hvor raskt man går og hvor tydelige teknikker man har. Man blir deretter trukket for alle feil som feil grep, bom, ubalanse, etc.

Freestyle

Dette er en demonstrasjonsform som utføres til musikk. I konkurranseform er det noen begrensninger for hva som er tillatt, men i prinsippet er alt lov. Målet er å sette sammen teknikker og triks man kan gjøre med en nunchaku til en underholdende og imponerende oppvisning. En god freestyle krever god utstråling, koordinasjon og rytme. Som regel varer en freestyle mellom 2 og 3 minutter og man blir bedømt etter hvor vanskelig teknikkene er, hvor godt teknikkene er utført, om det passer til musikken og hvor kreativ man er.

Jitsu

Som de fleste andre kampsporter har også nunchaku en selvforsvarsdel (Jitsu). Man bruker nunchakuen til å blokkere, låse, slå og kaste motstanderen. Selvforsvar av denne typen krever en god forståelse for hvordan nunchakuen kan brukes og hvordan man skal bevege seg i forhold til en motstander. Derfor lærer man dette fra svart belte, og selvforsvar blir en større og større del av pensum jo høyere man graderer. De fleste Jitsu seriene er utviklet av René de Jong.