Seminar med Michi

I helgen hadde vi besøk av den nederlandske nunchakumesteren Miquel «Michi» Fransen. Til tross for at Michi var syk ble seminaret både inspirerende og lærerikt for de rundt 20 påmeldte.

Michi gikk gjennom alle aspekter ved Nunchaku, så deltakerne fikk prøve seg i alt fra freestyle til selvforsvar og kamp. Selv om det var stor spredning i nivået på deltakerne virket det som om alle hadde stort utbytte av seminaret som ble holdt over to dager.

Alle som deltok på seminaret

Fra venstre: Erik, Matias, Michi og Anna